Találkozások

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kapcsolódása az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

A XIX. század közepe táján megfigyelhető az európai országokban, hogy rendkívüli fejlődésnek indulnak az Eucharisztia tiszteletének előmozdítását célzó kezdeményezések. A cél abban állt, hogy a legszentebb Oltáriszentség tiszteletét egyesítsék nagy létszámú eseményekkel, s így tegyék érzékennyé az embereket az eucharisztikus „jelenlét” iránt, s egyúttal felmutassák a katolikusok számára, hogy milyen sokan vannak és milyen erősek.

De mi is az az Eucharisztia?

A szó tágabb értelemben hálaadást és a katolikus szentmisét jelenti, szorosabb értelemben az Oltáriszentséget, az abban jelen lévő Krisztust. Az egyház úgy élte meg az utolsó vacsora titkát, mint Jézus szeretetének ajándékát, Jézus saját maga által felajánlott áldozati testét és vérét a kenyér és a bor színe alatt: „És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Krisztus ebben a jelképben az utolsó vacsorán keresztáldozatát vetítette előre, és mint örök emlékezetét az egyházra hagyta. Ezt az emlékezetet a legelső idők óta ünnepeljük, és tesszük azt ma is.

Fényinstalláció a Szeretetszolgálat országos központjában

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az 1938-ban, Budapesten megrendezett Eucharisztikus Kongresszus emlékét idézi és hagyományát folytatja e művészi kezdeményezésben, amely során egyedi fényinstalláció lesz látható a Szeretetszolgálat Bem rakparti épületének Batthyány téri oldalán. Megvilágítjuk az épület homlokzatát, valamint a gesztenyefák lombjai között elhelyezett speciális lámpák segítségével egy keresztet rajzolunk, amiből egy tükörgömb fénypászmákat szór szét, képileg megjelenítve az Eucharisztikus Kongresszus jelmondatát: „Minden forrásom belőled fakad”. A homlokzaton megjelenő vöröses lüktető fény pedig Krisztus vérét jeleníti meg.

Kiáradás, találkozás, együttlét. Jelenlét. Az Eucharisztiában. A Máltában

A Mátrai Erik és Zádor Tamás által alkotott fényinstalláció a Szeretetszolgálat budapesti országos központjának Batthyány térre néző homlokzatán látható szeptember 5-től 12-éig, minden este sötétedéstől éjfélig. A Szeretetszolgálat egyébként zárt intézménye, történelmi épülete ezzel egy időben megnyitja kapuit, és egy kamarakiállítás keretében mutatja meg tevékenységét és több száz éves tereit a látogatóknak: a képkiállítás mellett megtekinthetik a Szent Erzsébetről Nevezett Betegápoló Rend egykori rendházának refektóriumát és annak freskóit, valamint a Szeretetszolgálat belső udvarát és kerengőjét.

Glória kúp a refektórium mellett

Megnyitja tehát kaput a Szeretetszolgálat központjának történelmi tere, amelyben Mátrai Erik Glória kúp című alkotása is láthatóvá válik: a dicsfény, nimbusz, aureola, aranyos fényjelenség az Isten által kiválasztott személyek kiemelésére hivatott. A festészetben korongként, sugárkoszorúként ábrázolt tünemény ezúttal egy meditatív, intim térben megtapasztalható fénykúp formáját ölti magára.

Közel-keleti csúcstalálkozó a Szeretetszolgálat központjában

XIII. Leó pápa (1878–1903) úgy tekintett az Eucharisztiára, mint a katolikus egység rítusokon átívelő helyreállításának szentségére. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat évtizedek óta aktív szerepet tölt be segélyprogramjaival a közel-keleti országok emberi és természeti kríziseiben. Az elmúlt öt-tíz évben erőfeszítéseit megkettőzve dolgozik Szíriában, Libanonban és Jordániában, elsősorban az arab tavasz okozta háborús, forradalmi események miatti emberi szenvedések enyhítésében. Az Eucharisztikus Kongresszus során csúcstalálkozót szervezünk a tágabban értelmezett Szentföld vallási vezetőinek részvételével, kifejezve testvéri közösségünket.

Jöjjön el, találkozzunk!

Szeretettel várjuk vendégeinket szeptember 5-12. között minden nap 16 órától 22 óráig, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus ideje alatt, budapesti központunkban. Kérjük, legyen vendégünk, tekintse meg az esti órákban, sötétedés után a fényinstallációnkat és a történelmi épületünkben látható kiállítást.

Cím: 1011 Budapest, Bem rakpart 28. Bejárat a Duna oldaláról, a Bem rakpart felől. Tekintse meg az esti órákban, sötétedés után a fényinstallációnkat és a történelmi épületünkben látható kiállítást.

Időpont: szeptember 5-12., 16.00-22.00 között

Impresszum

Magyar Máltai Szeretszolgálat

Valamennyi tartalom a MMSZ kizárólagos tulajdonát képezi!

A 2017. évi LXXVI. törvény alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat külföldről támogatott szervezetnek minősül.

LEVELEZÉSI CÍM

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Szarvas Gábor út 58-60

Budapest, 1125

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

01-02-0000010

ADÓSZÁM

19025702-2-43

BANKSZÁMLASZÁMAINK

HUF: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320

EUR: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320

USD: OTP Bank Nyrt. 11784009-20005320

E-MAIL, TELEFON

mmsz@maltai.hu

+36 1 391 4700

A SZERETETSZOLGÁLAT FŐOLDALA

maltai.hu

ADATKEZELÉS

Adatkezelési tájékoztató